Verslag ALV SV Madestein

Op donderdag  28 oktober hield Sv Madestein hun algemene leden vergadering en daar stonden aardig wat punten op de agenda.

Zo werden onder andere alle financiële stukken benoemd , de horizontale overstap van zondag naar zaterdag en er werd een gedeeltelijk nieuw bestuur en nieuwe commissies gekozen.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter: Suzanne Lems
Secretaris: Ronald Lems
Penningmeester: Wendy Schuiling
Wedstrijdsecretaris: Stanley van der Kruk

Verder zijn bijna alle commissies voorzien en hebben we er zelfs een nieuwe commissie bij , Maatschappelijk commissie ,deze commissie gaat zich inzetten voor de kwetsbare groepen uit de omgeving.

Tijdens het jaarverslag van 2019-2020 werd er nog even bij stil gestaan hoe anders alles was daar we met ze allen door Corona werden geconfronteerd en ons hoofd goed boven water wisten te houden, en een jaar waarin we zeker niet hebben stilgezeten en er meerdere samenwerking uit voort zijn gekomen.

Al met al kunnen we zeggen dat we mega trots mogen zijn op ons zo gezellige kleine clubje en kijken we positief naar de toekomst.